Teacher Training Kursları

TEFL nedir?

Teachering English as a Foreign Language : Yabancı dil olarak İngilizce öğretmedir.


İngilizce Öğretimi için birçok kısaltma kullanılmaktadır. Bunlar EFL, ESL, TEFL, TESL, TESOL, ELT vb’dir.


ELT : English Language Teaching (İngiliz Dili Öğretimi). Anadili İngilizce olan veya olmayan öğrencilerin  İngilizce öğreniminin tüm formlarını kapsar.


EFL : English as a Foreign Language (Yabancı dil olarak İngilizce). Ana dili İngilizce olmayan öğrencilerin İngilizce öğrenimi anlamına gelir.


ESL : English as a Second Language (İkinci dil olarak İngilizce). Anadili İngilizce olmayan öğrencilerin ikinci dil olarak İngilizce öğrenimidir.


ESOL : English for Speakers of Other Languages (Diğer dilleri konuşanlar için İngilizce) Anadili İngilizce olmayan öğrencilerin İngilizce öğrenimidir.


EAL : English as an Additional Language (Ek dil olarak İngilizce)


TEFL : Teaching English as a Foreign Language (Yabancı dil olarak İngilizce Öğretimi). Anadili İngilizce olmayan öğrencilere İngilizce öğretimi.


TESL : Teaching English as a Second Language (İkinci dil olarak İngilizce öğretimi).


TEAL : Teaching English as an Additional Language (Ek dil olarak İngilizce öğretimi).


TESOL : Teaching English to Speakers of Other Languages (Diğer dilleri konuşanlara İngilizce Öğretimi).

Bu terimler arasındaki farklar nelerdir?

Teorik olarak, EFL, anadili İngilizce olmayan öğrencilerin İngilizce konuşulmayan muhtemelen kendi ülkelerinde İngilizce öğrenmesi anlamına gelir. ESL, anadili İngilizce olmayan öğrencilerin İngilizce konuşulan bir ülkede İngilizce öğrenmesidir. Dil okulu, yaz okulu veya göçmenlik nedeniyle İngilizce konuşulan bir ülkeye giden kişileri için kullanılır. Bu farklı durumlarda İngilizce öğretimi ve öğreniminde bazı teorik değişiklikler vardır. teknolojinin ve telekomünikasyonun hızlı ilerlemesiyle bu farklar akademikleşmektedir. İngiliz öğretmenlerin EFL terimini, Amerikalı öğretmenlerin de ESL terimini kullandıkları söylenebilir. EAL ise foreign ( yabancı ) terimini kullanmamak ve de ikinci yada üçüncü dil olarak öğrenenler için kullanılabilir.

Genellikle, günümüz iletişim yaklaşımında İngilizce öğretimi öğretmenin sadece İngilizce konuşmasını gerektirir. Başka bir dili konuşuyor olmak bu anlamda değerli değildir. Bu anlamda İngilizce öğretimi için başka bir dil bilmek gerekmez. İngilizceyi başka bir ülkede öğretiyorsanız, bulunduğunuz ülkenin dilini bilmek hayatınızı kolaylaştırır ve kültürü hakkında daha fazla deneyim kazanmanıza yardımcı olur.

TEFL için yaş sınırı var mıdır?

Evet ve hayır. Bu ülkeye, kültüre, okula, okulun öğrencilerine, müdürün dogmalarına ve yasal düzenlemelere göre değişir. Özellikle iş dünyasına yönelik programlara sahip olan okullar daha deneyimli öğretmenler seçerken bazı okullar genç öğretmenlerin daha dinamik olduklarını düşünürler. EFL öğretmenleri 18-80 yaş arasında olabilir. Bazı ülkelerde zorunlu emeklilik yaşı olabilir. Fakat genellikle iyi bir TEFL sertifikasıyla dünyanın herhangi bir yerinde iyi bir iş bulabilirsiniz.

Eğer İngilizce anadilim değil ise

Eğer iyi bir TEFL sertifikanız varsa, anadilinizin İngilizce olmaması sorun değildir. Zaten TEFL programlarına giriş koşullarında çok iyi İngilizce konuşabilmek ve yazabilmek ön koşuldur. Böylece anadiliniz İngilizce olsun ya da olmasın iyi bir TEFL sertifikasıyla bir adım önde olursunuz.

TEFL’de iyi bir kariyer yapabilir miyim?

Evet. Director of Studies pozisyonlarına kadar yükselebileceğiniz bir dizi kariyer fırsatı bulunmaktadır. Öğretmen eğitimi e materyal yazma diğer iş alanları olabilir. TEFL’de iyi bri kariyer için Cambridge ELT, CELTA veya Trinity gibi iyi bir sertifikaya ihtiyacınız olacak. Bu sertifikalar size kapıları açar. Dahası bu eğitimler sayesinde birçok değişik durumda İngilizce öğretmek hakkında deneyiminiz olur. kendinize güveniniz artar. Teacher training sertifikaları sayesinde elde edeceğiniz maaşın da artacağını bilmelisiniz.

Ne sürede Teacher training sertifikası alabilirim?

Çok çabuk! Yoğun bir kurs ile almak isterseniz dünya çapında en çok tanınan teacher training kursları bile 4 hafta sürer.  Part –time eğitimlerde 1  yıl yada 18 ay sürebilen seçenekler de vardır. Bunun dışında bir hafta sonu ve ya birkaç hafta süren yenileme programları da mevcuttur.

Hangi TEFL sertifikası en iyidir?

3 en çok tanınan TEFL/TESOL sertifikası Cambridge CELTA, The Trinity CertTESOL ve SIT TESOL’dur.

CELTA :Cambridge ESOL tarafından verilen, British Council ve dünya çapındaki okullar ve eğitim kurumlarınca tanınırlığı olan daha önce çok az öğretme deneyimi alan ya da deneyimi olmayan kişilerin alabileceği bir eğitim ve sertifikadır. Her yıl 10.000 öğretmen CELTA kursunu tamamlar.

THE TRINITY CertTESOL : (The Trinity College London Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) : Dünyanın en en eski sınav kurulu olan The Trinity College London tarafından verilen bir sertifikadır. The Trinity CertTESOL,en az Cambridge CELTA kadar tanınır. British Council tarafından da tanınmaktadır. Müfredatında metodolaji, öğretme deneyimi, gençlere İngilizce öğretimi, iş İngilizcesi öğretimi gibi konular vardır.

SIT TESOL : The SIT Graduate Insititute TESOL sertifikası 130 saatlik, katılımcılara başka dili konuşan öğrencilere İngilizce öğretmek ile ilgili profesyonel bilgi ve beceri eğitiminden oluşur. Kurs öğretme deneyimleri, ders planlama ve geri bildirim eğitiminden oluşur. SIT fakültesi tarafında dizayn edilen humanistik, deneyimsel ve gelişimsel öğretim yaklaşımı üzerine kurulmuştur.
SIT TESOL dünyaca tanınan bir sertifika programıdır  ve mezunları başta Amerika olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde kolaylıkla iş bulurlar.

Subscribe to get 15% discount